Submission deadline: February 15, 2022

|

ONAFT

Final round of the National "Computer Engineering" students contest

Submission stage in progress

Final round of the National "Computer Engineering" students contest

Time & Location

Submission deadline: February 15, 2022

ONAFT

About the event

Please follow the actual information at the website of University

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп'ютерна інженерія»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 року №1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року № 1457» (Наказ) Одеська національна академія харчових технологій є базовим закладом вищої освіти із проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Для участі у Конкурсі запрошуємо студентів-переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Наукові роботи повинні відповідати вимогам Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 620/30488). (Положення)

≡ Умови проведення Конкурсу ≡

  • На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  • Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
  • Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

≡ Вимоги до оформлення робіт: ≡

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому та електронному вигляді. Наукові роботи виконуються українською мовою (іноземними мовами – за погодженням з Організаційним комітетом). У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи. У відомостях про автора обов’язково вказувати електронну адресу учасника, номери телефонів автора та наукового керівника.

На конкурс можна подати не більше 3-х робіт від одного ЗВО.

Електронний та друкований варіанти робіт та супровідних документів з поміткою «Конкурс «Комп’ютерна інженерія»» повинні бути надіслані до 15 лютого 2022 року на е-mail: ki-onaft@ukr.net та за адресою: Науково-дослідний інститут, ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039.

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням наведених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

З 12 квітня 2022 року на веб-сторінці Конкурсу (посилання) будуть оприлюднені прізвища авторів робіт, які запрошуються до участі в підсумковій науково-практичній конференції. На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення для наукової доповіді та захисту робіт.

З метою багатоаспектного аналізу та об’єктивного оцінювання наукових робіт оргкомітет Конкурсу запрошує представників Вашого ЗВО для роботи у якості рецензентів. Заявку необхідно подати до 15 лютого 2022 року на е-mail: ki-onaft@ukr.net

Відповідальні: Рибалов Борис Олександрович, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії, ki-onaft@ukr.net, тел. 067-932-9677.

Share this event